ATATÜRK
Türkiye
Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

Atatürk Kronolojisi

1881 Atatürk’ün Selânik’te doğumu.   Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev   1886 Atatürk’ün ilk öğrenimine başlaması (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu’na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.) 1888 Ali Rıza Efendi Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü… Daha Fazla


Özlük Dosyası

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925) Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899) Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 ) Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8) Müşarünileyh Hazretleri : 29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) Tarihinde… Daha Fazla


Harbiyeli 1283 Mustafa Kemal

OKULA GİRİŞİ, DERSLERİ VE NOTLARI Bilindiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk 1898 yılı Aralık ayının ortalarında Manastır Askerî İdadisi’ni, notları kendisiyle aynı olan Selanikli Ahmet Tevfik’le birlikte birinci olarak bitirmiş ve orta öğrenimini tamamlamıştır. 1899 yılının Mart ayı ortalarına kadar Selanik’te tatilini geçiren Mustafa Kemal, İstanbul Pangaltı’daki Harbiye Mektebi’nde yüksek öğrenimine devam etmek için Selanik’ten vapura… Daha Fazla


Atatürk ve Din (1922, 1923 ve 1925’te söyledikleri…)

“Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye mani hiçbir şey ihtiva etmiyor.” ” Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Daha Fazla

SIRADAKİ
Nutuk