Önsöz

Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yineAtatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 -20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda 36,5 […] Read More

Harbiyeli 1283 Mustafa Kemal

OKULA GİRİŞİ, DERSLERİ VE NOTLARI Bilindiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk 1898 yılı Aralık ayının ortalarında Manastır Askerî İdadisi’ni, notları kendisiyle aynı olan Selanikli Ahmet Tevfik’le birlikte birinci olarak bitirmiş ve orta öğrenimini tamamlamıştır. 1899 yılının Mart ayı ortalarına kadar Selanik’te tatilini geçiren Mustafa Kemal, İstanbul Pangaltı’daki Harbiye Mektebi’nde yüksek öğrenimine devam etmek için Selanik’ten vapura […] Read More

Özlük Dosyası

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925) Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899) Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 ) Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8) Müşarünileyh Hazretleri : 29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) Tarihinde […] Read More

Atatürk Kronolojisi

1881 Atatürk’ün Selânik’te doğumu.   Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev   1886 Atatürk’ün ilk öğrenimine başlaması (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu’na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.) 1888 Ali Rıza Efendi Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü. 1893 Atatürk’ün Selânik Askerî Rüştiyesi’ne girişi (Atatürk kısa bir süre […] Read More

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa Mustafa Kemal Atatürk etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln […] Read More

Heykel ve Kabartmalar

Anıtkabir’in yapılmasına karar verdikten sonra kurulan komisyonda “Bu anıtın, Atatürk adı ve kişiliği altında Türk ulusunu temsil edeceği” önemle belirtilmişti. Bundan ötürü anıt, Atatürk’ün hayatından ve ulusumuzun tarihinden alınmış birçokkonulr ile dile getirilecekti. Bu konular, heykeller, kabartmalar ve yazılarla işlenecekti. Fakat bunun için her şeyden önce, Anıtkabir’in biçiminin, boyutunun, yapının türlü bölümlerinin belli olması gerekti. […] Read More

50 yaşındaki Anıtkabir’in bilinmeyenleri

Aralık 2003 —  Aslanlı yoldaki 24 arslan heykeli “24 oğuz boyunu”, aslanların çift olması “birlik ve bütünlüğü”, kedi gibi yatar pozisyonda olmaları ise “barışseverliği” temsil ediyor. Aslanlı yolun taşları, Ata’nın huzuruna çıkanların “başının öne eğik” olması için 5 santimlik çim boşluğu bırakılarak döşenmiş. Türk milletinin kalbinin attığı yer olan Anıtkabir, bilinen siluetinin yanı sıra bilinmeyen […] Read More

Anıtkabir Rehberi

Anıtkabir, Ankara’nın hemen hemen ortasındadır. Kızılay’dan veya Ulus Meydanı’ndan Anıtkabir’e gitmek isyeten bir kişi, adı geçen yerlerden bir dolmuşa veya belediye otobüslerinden birine binmeli ve Tandoğan Meydanı’nda inmelidir. Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e az yokuşlu bir asfalt uzanır. Asfalt yolun hemen yokuşa yöneldiği yerde, Anıtkabir’in parkı başlar.   BARIŞ PARKI Anıtkabir’in kurulduğu tepedeki ağaçlık, uluslararası nitelikte bir […] Read More

Anıtkabir’in Mimarları

İstanbul’da doğdu, Beyazıd Nümune Mektebi ve Vefa Sultanisi’nde okudu. 1926’da Yüksek Mühendis Mektebi’ne girdi. Üçüncü sınıftan sonra tahsilini tamamlamak ve dönüşünde kendi okulunda öğretim üyesi olmak üzere seçilerek Zürih Yüksek Teknik Okulu’na gönderildi. 1934 yılında Mimarlık Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1935’te Yüksek Mühendis Okulu Mimari Bölümü’nde Doçent ve 1938′ de de Profesör oldu. 1942’de Uluslararası […] Read More