MİLLİYETÇİLİĞİ

 Yıl 1920: Ankara Rafet (Bele) ve kurmay binbaşı Salih (Omurtak) ile beraber olmak üzere, Konya’dan gelen bütün heyet, akşam treni ile hareket ediyoruz.Öğleden sonra millet bahçesinde oturmakta olan Mustafa Kemal’e Allahaısmarladık demeye gittim; yanına oturttu ve görevimden çekilmemi iyi karşılamadığını, bu sıralarda Konya’da bulunmaklığımın faydalı olacağını, İsmet (İnönü), çevreyi tenıyıncaya kadar orada kalarak kendisine yardım […] Read More

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMA

Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu.Kalabalık bir halk kitlesi iskelede etrafını çevirmiş bulunmakta idi.Bir kadının, elinde bir kağıtla Atatürk’e yaklaştığı görüldü.Zayıf bir kadındı.Ata’nın yolunu keserek titrek bir sesle: ”Beni tanıdın mı oğul?” Dedi.. ”Ben sizin Selanik’te komşunuzdum.Bir oğlum var; devlet demir yollarına girmek istiyor.Siz onu alsınlar dediniz.Fakat müdür dinlemedi.Oğlumu işe almamış..Ne olur bir kerede siz […] Read More

YİNE YAK!.. LAİKLİK

Atatürk, Florya’dan Çekmece’ye doğru bir yaya yürüyüşünde, bir ağaç altında dinlenen ihtiyar bir adama rastladı.Adam hürmetl ayağa kalktı, Ata’y ı selamladı. Atatürk sordu: -Beni tanırmısın? –Tanımaz olur muyum? Evimde resmin bile var!.. Atatürk memnun olmuştu.Konuşmaya başladılar.İhtiyar: -Bir işine aklım ermedi, dedi.Cumhuriyetçiliği,İnkılapçılığı,Milliyetçiliği,Halkçılığı,hatta Devletçiliği anlıyorum ama, şu ”Lailkliği” pek kavrayamadım.Neden herşeyi birden bozdun? Ata: -Bunu sana bir […] Read More

HOCA EFENDİ

Atatürk bir yurt gezisi sırasında Tekirdağ’da sokağa çıkmış, canı kadar sevdiği halkın arasında yürüyordu.Eczacı Ekrem Bey’in eczanesi önüne geldiğinde durmuştu.GÖzü birine takılmıştı, bu sarıklı cüppeli eski cami imamı mevlana Mustafa Özeren’di. -Hoca efendi.. Hoca efendi.. Eski camii imamı hemen koşmuş gazinin yanına sokulmuştu.Birlikte merkez eczanesine girilmiş, bir masanın etrafına geçilmişti. –Hoca efendi! Yaz bakalım vettini […] Read More

MISIR SEFİRİ’NİN FESİ

Bir kısım sefirlerin ve devlet erkanının da bulunduğu bir zayarette Mısır sefiri başındaki fesle ter içinde kalmıştı.Atatürk ona döndü: -Bu başınızdaki serpuşun bu kadar sıkıntılı olduğunu sizde kabul edersiniz tabi.. Sefir hazretlerinin başındakini alınız. Derhal birisi fesi alıyor.Bir gümüş tepsiye konan fesi fraklı bir garson uçura uçura salondan dışarıya götürüyor.Sefir bir aralık ne yapacağını şaşırıyor.Hatta […] Read More

ŞAPKA İNKILÂBINI NEDEN KASTAMONU’DA İLAN ETTİ

Hiç unutmam Ağustos’un ilk günlerinde Kastamonu’dan bir heyet gelmişti.Adet yerini bulsun diye haber verdim.Gazi, hemen ilgilendi. -”Bu heyeti ben kabul edeceğim, yarın Çankaya’ya getir” dedi.Bu emre hayret etmekle beraber hususi bir mana veremedim.Ertesi gün gazi heyeti kabul etti, olağanüstü iltifatlarda bulundu.Bir saat kadar yanında tuttu, Kastamonu hakkında çeşitli sualler sordu.heyeti uğurlarken: -”Davetinize çok teşekkür ederim, […] Read More

KADIN HAK VE HÜRRİYETLERİ

Şeriat’ın mesela Suudi Arabistan’da olduğu gibi doğrudan hakim olduğu ülkelerde kadının nasıl dışlandığı gözler önündedir.Bu arada mesela iki yüzyıla yakın İngiltere’nin egemenliğinde kalmış resmi dilleri arasında İngilizce’nin bulunması kadar batı hayatı ile ilgisi olmuş Pakistan’da şeriat’ın dolaylı tatbik edildiği bu ülkede bir ümit halinde çıkardığı Benazir Butto’ya sadece ve yalnız kadın olduğu için reva görülenler […] Read More

TÜRK ALFABESİ

Atatürk, milli tarih ve dil’imizin asıl gerçeğine yol açabilmek için güneş-dil teorisine uzanan dikkatleri çekebilme yollarını denedi.Bu arada asıl gayesini açıklamadı.Yusuf Akçura, Ağaoğlu Ahmet,Sadri Maksudi Arsal, İbrahim Necmi Dilmen, Dr.Saim Dilemre ve Veled Çelebi İzbudak gibi konunun uzmanlarından şunu istedi. –”Bana bir konuşulan Türkçe yapacaksınız ki dünyanın neresinde olursa olsun bütün Türkler, temelde bu dili […] Read More

YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ

 Seçim yapılmış, yeni meclis kurulmuş, sonuç Mustafa Kemal’in beklentisine en yakın biçimde alınmıştı.26 Ekim 1923 akşamı Gazi kabineyi Çankaya köşkü’nde toplantıya çağırdı.Bu toplantıda başvekil Fethi Okyar’ın istifası karara bağlandı, ertesi sabah haber gazete manşetlerinde yer alacaktı. 28 Ekim gecesi Çankaya’daki akşam yemeğine Latife Hanım da katıldı.SOn derece heyecanlıydı.İçi içine sığmıyordu.Çünkü o akşam yemeğinin gündemini biliyordu.Sevgili […] Read More