GÖRÜŞ KUDRETİ

Sakarya çarpışmaları esnasında Alagöz köyündeki başkumandanlık karargahındayız.Batı cephesi harekat şubesinden bir kurmay subayının okuduğu raporu dinlerken, birden:

Dur!…Dedi. O düşman tümeni orada olamaz!

Daha önce verilmiş raporları getirdi.Bir göz gezdirdi.Hakikaten dediği gibi, düşmanın, tamamen tümeninin sol kanadına geçmiş olduğu anlaşıldı.Fena halde öfekelendi ve kurmay subayına:

Batı cephesi kumandanı bu raporu gördü mü?

Dedikten sonra cevap beklemeden:

Başkumandana yanlış rapor vermenin sonuçlarını takdir etmiyor musun arkadaş!… Dedi.

Vaziyet şu idi: Kocaeli grubu cephesinde çarpışma devam ederken, düşmanın üstüne yükleneceği sanısiyle kuvvet istiyor.Mustafa Kemal Paşa ise düşmanın tamamiyle aksi istakametteni yani bizim sol kanadımızdan saldıracağını anladığı için bilakis ondan aldığı bir tümeni bu cephenin kritik durumuna rağmen bu arafta, sol kanadımıza sevkediyordu.

Mustafa Kemal Paşa’nın rapordaki yanlışlığı keşfetmek suretiyle ne kadar büyük bir hatayı ve kötü sonuçlarını önlediği, çok geçmeden açıkça anlaşıldı.Çünkü, düşman gerçekten onun tahmin ile takviye edilen noktaya saldırdı.Ve karşısında öbür taraftan alınıp getirilmiş kuvvetimizi buldu, böylece biz de düşmanın bu kesin taarruzunu zamanında önlemiş olduk.

N. A. BANOĞLU, YAYINLANMIŞ BELGELERLE ATATÜRK, SİYASİ VE ÖZEL HAYATI-İLKELERİ, 2. BASKI, İST. , 198, S. 190

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.