GÖZLE GÖRÜLMEYEN YERİ GÖREN ATATÜRK

Sakarya Muharebesinden sonra idi.Kurmay subay cepheden alınan bilgileri Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kelam’e okuyordu.Bunlar arasında cephe kumandanlarından biri, Seyit Gazi veya Döker’in bilmem ne kadar doğu veya kuzeyinde bir düşman tümeni görüldüğünden bahseyidordu.Paşa kaşlarını çatarak:

Hayır orada düşman tümeni olamaz ve yoktur. Yazınız, iyi baksınlar. Dedi.Kurmay subay gittikten sonra orada iki saat daha kaldım.Biz öğle yemeği yerken subay tekrar geldi:

-Haber aldım gerçekten orada düşman tümeni yokmuş efendim, dedi.Cephedeki kumandan gözle görülen bir düşman tümeninden bahsederken gazi paşa altı yüz kilometre uzaktan orada düşman tümeni olmadığını görüyor ve ihtar ediyordu.

N. A. BANOĞLU, YAYINLANMIŞ BELGELERLE ATATÜRK, SİYASİ VE ÖZEL HAYATI-İLKELERİ, 2. BASKI, İST. , 198, S. 197

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.