LİDER VE HUKUK PRENSİBİ

Ankara hukuk fakültesi’nin açılışında, Atatürk şu hitabede bulunmuştu:

”Cumhuriyet müyeddiyesi olan bu ilmi müesseseyi açtığım şu anda duyduğum zevk-i maneviyi hiçbir teşebbüsümde duymadım…”

Bir akşam yemeği toplantısındaydı.Kendisinin bu sözleriyle, Napolyonun Saint-helen’de sürgünde söylediği sözlerle karşılaştırmak istedi.

”-Paşam, dedi; napolyon da:(hakiki zaferim,şimdiye kadar kazandığım 40’tan fazla meydan savaşı deildir.Çünkü, bir zaferim var ki,onu hiç bir kuvvet silemeyecektir.O da, benim eserim olan ve ebediyen yaşayacağına inandığım kanun-u medeni’dir.) demiş ve hukuk anlayışını dünyaya ilan etmiştir.Ama bir fark var: siz hukuki düşüncenizi, bir askeri zaferden sonra ilan ediyorsunuz; Napolyon ise bu sözleri esaretle söylemiştir.Binaenaleyn, onun samimiyeti beni şüpheye düşürüyor.”

Paşa:

”-Çocuk, dedi.Tutuklu olmasına rağmen belki Napolyon da bu sözlerinde samimiydi. Hukuk prensiplerini ihmal ve ihlal eden ve buna kıymet vermeyen liderler, kurdukları rejimi yaşatmazlar.’

BANOĞLU, AGE, S:456

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.