MAREŞAL LİMAN VON SANDERS VE YARBAY MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal, Türkiye’nin birinci dünya savaşına katılmasına daima karşı koymuş, tarafsız kalmanın faydalarını savunmuştur.Hele Almanlar yanında savaşa katılmaya hiç taraftar görünmemiştir.Çünkü o, neticede almanların mağlup olacağına inanıyordu.Nitekim, Almanlar’ın zaferden zafere koştuğu 1914 yılında bir sodtuna gönderdiği özel mektupta (Sadi Borak, Atatürk’ün özel mektupları, sayfa 39) neticede Almanların yenilgiye uğrayacağını belirtmiştir.

Mustafa Kemal’in bu kanaatini Alman Mareşal Liman Von Sanders’e de tekrar etmekten çekinmediğini Hikmet Bayur,(Atatürk, hayatı ve eserleri, sayfa 71) şöyle anlatmaktadır:

Mustafa Kemal, III. Tümen komutanlığına atanarak sofya’dan yeni dönmüştü. V. Ordu komutanı mareşal Liman Von Sanders’le ilk defa görüşür. Osmanlı mareşali rütbesinde olan Liman Von Sanders, yarbay Mustafa Kemal’e sorar:

-Bulgarlar neden harekete geçmiyorlar?

Mustafa Kemal cevap verir:

-Alman zaferinden emin değiller de ondan.

Mareşalin son suali:

-Siz ne düşünüyorsunuz?

Mustafa Kemal’in kesin cevabı:

-Bulgarları görüşlerinde haklı buluyorum.

SADİ BORAK, BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ATATÜRK, İST. , S.24

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.