REŞİD GALİP’İN KAFA TUTMASI

Dolmabahçe sarayında, bir akşam dr. Reşit Galip Merhum, maarif meselelerini tenkit ederken, milli eğitim bakanı Esat Bey hakkında biraz sert bir lisan kullanıyor.Atatürk:

-Reşit galip, Esat Bey benim hocamdır.Soframda hocam hakkında böyle konuşmanı istemem.

Deyince Reşit Galip tereddütsüz:

-Burası sizin değil, milletin sofrasıdır.Vakız biz saraydayız ama, hocanız sultan hocası değildir.Cumhuriyette tenkit serbesttir, diye başlayınca Atatürk:

-Sofradan kalk! Emrini veriyor.Reşat galip hiç aldırmayınca, Ata:

-O halde ben kalkarım, diye sofrayı terk ediyor.Sofradakiler de dağılmaya hazırlanırken, yaver şu emri getiriyor:

Cumhurbaşkanı hazretleri kendileri varmış gibi sofranın devamını rica ediyorlar.

Ertesi sabah Reşit Galip, Ankara’ya hareket ediyor.Fakat aradan çok geçmeden milli eğitim bakanı oluyor.

BANOĞLU, AGE, S:235

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.