ŞAPKA İNKILÂBINI NEDEN KASTAMONU’DA İLAN ETTİ

Hiç unutmam Ağustos’un ilk günlerinde Kastamonu’dan bir heyet gelmişti.Adet yerini bulsun diye haber verdim.Gazi, hemen ilgilendi.

-”Bu heyeti ben kabul edeceğim, yarın Çankaya’ya getir” dedi.Bu emre hayret etmekle beraber hususi bir mana veremedim.Ertesi gün gazi heyeti kabul etti, olağanüstü iltifatlarda bulundu.Bir saat kadar yanında tuttu, Kastamonu hakkında çeşitli sualler sordu.heyeti uğurlarken:

-”Davetinize çok teşekkür ederim, yakında Kastamonu’ya geleceğim.Hemşehrilerime selamlarımı söyleyiniz.” dedi.Halbuki heyet gazi’yi Kastamonu’ya davet etmemişti.Bu sözleri işitince hayretim bütbütün arttı.Ama gene bir mana veremedim.Heyeti uğrladıktan sonra benim kalmamı emretti.Koluma girerek beni salona götürdü, çok neşeliydi:

-”Çocuğum, Kastamonu’ya gidiyorum.Şapkayı orada giyeceğim” dedi.

Epeyce zamandan beri zihninin şapka meselesiyle meşgul olduğunu biliyordum.Birkaç arkadaşı beyoğlu’nda şapka giyerek gezdirmiş, yapacağı akisleri inceletmişti.Sözlerine şöyle devam etti:

-”Niçin Kastamonu’yu seçtiğimi bilmezsin.Dur, anlatayım.Bütün vilayetler beni tanırlar.Ya üniforma ile yahut fesli, kalpaklı sivil elbise ile görüşmerdir.yalnız Kastamonu’ya gidemedim, ilk önce nasıl görürlerse öyle alışırlar, yadırgamazlar.Üstelik bu vilayet halkının hemen hepsi asker ocağından geçmişlerdir.İtaatlidirler, münistirler.Adları mutaassıb çıkmışsa da anlayışlıdırlar.Bunun için şapkayı orada giyeceğim’‘ dedi.Birkaç gün sonra gitti ve şapkalı olarak döndü.Dönüşte Ankara’ya yaklaşırken en çok diyanet işleri reisi Rıfat Efendi üzerinde yapacağı tesiri düşünüyor, onun kırılmasını istemiyordu.

Ankara’da kendisini karşılayanları, şapkasını çıkararak selamlarken gözü hep rıfat Efendi’de idi.Rıfat Efendi, büyük bir anlayış gösterdi.O da sarıklı fesini çıkararak Gazi’yi çok sevindirmişti.Hoca’yı otomobiline aldı.Kendi başında şapka vardı.Rıfat Efendinin başı açıktı.Böylece şehre girildi.

Halk piskolojisini bu kadar iyi anlayan inkılapçı bir başı kolay kolay bulunmaz.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.