Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet

Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin […] Read More

Rapor

Rapor 5 Ocak 1983 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Sayın Cumhur­başkanı’nın Başkanlığında toplanan Milli Komite’nin aldığı kararlardan 7’ncisinde “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun”, herkesin anlayacağı bugünkü yazı diline çevrilerek basımı uygun görülmüş, ancak redaksiyon için yeni­den teşkil edilecek inceleme hey’etine genç öğrencilerden iki kişinin de katılması enıredilmiştir. Bu karar doğrultusunda, bağlı oldukları kurum ve kuruluşları tem­sil etmek üzere; Milli […] Read More

Haritalar

Haritalar 14/15/1919’da Osmanlı Ordusunun Durumu   Sevr Anlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması       İnönü Muharebelerinde İki Tarafın Durumu   Sakarya Meydan Muharebesi                                       Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti Haritası   Read More