ATATÜRK’E BİR KÖYLÜNÜN CEVABI

Tarihimiz sayısız savaşlarla doludur.Biz bu savaşlardan başkaldırıp ne memleketi imar edebilmişiz, ne de kendimiz revuşmuşuzdur.Bunun sebebi, bizim suçumuzda olduğu kadar düşmanlarımızdadır da.Çünkü başta moskoflar olmak üzere düşmanlarımız hep şöyle üdşünürlerdi:

-Türklere rahat vermemeli ki, başka sahalarda ilerleyemesinler…

Bunun için de sık sık başımıza belalar çıkarırlar, savaşlar açarlar, balkan milletlerini istiklal diye kışkırtırlardı.

Biz böyle durmadan savaşırken de o zamanlar askere alınmayan gayri müslimler durmadan zenginleşirdi.

Onların neden zengin, bizim neden fakir kaldığımızı bir köylü, Atatürk’e verdiği kısa cevap ile gayer veciz olarak izah etmiştir.

Atatürk, Mersin’e yağtığı seyahatleriden birinde, şehirde gördüğü büyük binaları işaret ederek sormuş:

-Bu köşk kimin?

Kirkor’un

-Ya şu koca bina?

-Yargo’nun

-Ya şu?

-Salomon’un..

Atatürk biraz sinirlenerek sormuş:

-Onlar bu binaları yaparken ya siz nerede idiniz? Toplananların arkalarından bir köylünün sesi duyulur:

-Biz mi nerede idik? Biz Yemen’de, Tuna boylarında, Balkanlarda Arnavutluk dağlarında, Kafkaslarda,Çanakkale’de,Sakarya’da savaşıyorduk Paşam…

Atatürk bu hatırasını naklederken:

-Hayatımda cevap veremediğim yagen insan bu ak sakallı ihtiyar olmuştur, der dururdu.

ATATÜRK’ÜN NÜKTELERİ-FIKRALARI-HATIRALARI, SH 18

 

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.