BASKIN, ZAFER İÇİN BİRİNCİ ANAHTARDIR

Olay, harp okulunda geçmiştir:

Öğretmen cümlesini henüz bitirmemişti ki, kapı birdenbire açılarak Atatürk yanlarında yaverleri olduğu halde sınıfa giriyor.

Öğretmen:

-Kalk!… diye bağırıyor.

Bütün öğrenciler çelik yaydan fırlayan ok gibi ayağa kalkıyor.Atatürk yavaş yavaş kürsü tarafına giderek oturmalarını emrediyor.Öğretmen, kendisini taktim ettikten sonra anlattığı dersin konusunu kısaca izah ediyor.

Atatürk, gelişi güzel bir öğrencinin yanına oturuyor ve öğretmenin dersine devam etmesini istiyor.Doğruca okul komutanı odasıyla irtibatlandırılmış bir çeşit radyo işlemeye başlıyor.(Öğrenci arasında ona Espiyon adı verilmiştir.) Gürültüler arasında okul komutanının sesi duyuluyor:

-O kısımda hangi öğretmen var?. .

Öğretmen hemen cevap veriyor:

-Harp tarihi öğretmeni kurmay BNB … … … . .

-Atatük sınıflara girdiği zaman tekmil verilecek ve anlatılacak drs kısaca kendisine izah edilecektir.

-Atatürk şuan da sınıfta bulunmaktadır komutanım!…

Öğretmen cevap verince makina kapanıyor.Bu olaya Atatürk hiç sesini çıkarmıyor, öğretmende anlatmasına devam ediyor.

Lakin bütün ğrenciler hayretler içerisindedi.Nasıl olmuştu da Atatürk için bu kadar tertibat alan okul komutanının o’nun geldiğinden haberi olmamıştı?. . Biraz sonra okul komutanı da yavaşça sınıfa giriyor,kapı yanında duruyor.Korku ve heycandan sapsarı olmuştur.Atatürk geldiğimden nasıl haberim olmadı, nereden ve nasıl geldi? Der gibi bir öğretmene, bir de öğrencilere şaşkın şaşkın bakıyor.

Atatürk ağır ağır oturduğu sıradan kalkıyor ve kürsüye geliyor:

-Arakadaşlar, diyor.Afyon taarruzu baskın ile nasıl kazandığımızı öğretmeniniz size detaylarıyla anlattı.Yunanlılar altı ayda geçilmesi imkansız dedikleri mevzilerini altı saatten daha kısa bir sürede yarmaya muaffak oluşumuzun sırrı bundan başka birşey değildir… Şu anda sizin yanınıza gelişimde bir baskın sonucudur.Bunun etkisini sizlere bırakıyorum.Yalnız şunu unutmayınız ki:

                                                                                                ”BASKIN ZAFER İÇİN BİRİNCİ ANAHTARDIR.”

BANOĞLU, AGE, S:489

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.