BİZ , HİÇBİR ZAMAN MEVKİİ İKTİDARDA KALACAĞIZ DİYE İDDİADA BULUNMADIK!..

 Serbest fırka zamanıydı.Genel sekreter Hasan Rıza, olan biten olaylar hakkında memleketin muhtelif yerlerinden gelen telgrafları Atatürk’e sunduğu zaman Atatürk bu telgrafların bildirdiği haberlerden canları çok sıkılmıştı.Bu münasebetle Atatürk ile Hasan Rıza arasında geçen konuşma çok dikkate değer.Atatürk:

”-Fethi Bey bu işi yapamadı.Meseleyi hemen ayak takımlarına aktardı.Mamafih olan olmuştur.Biz şimdi işimize bakalım.”

Hasan Rıza,bu nedenle baazı kuşkularını açıkladı:

”-Paşam, görülüyor ki vaziyet korkunçtur ve tehlikeye doğru gidiyor.Bu vaziyet karşısında acaba ne yapmak lazım gelecek?”

”-Bu bir anarşi görüntüsüdür.Biraz daha ilerler ve önüne geçilmez bir hal alırsa o zaman ben derhan fırkanın başına geçeceğim.Fethi beyi de ikaz ederek ve onunla beraver evvela karşımıza çıkan gericiliği ve anarşiyi yok etmeye çalışacağım.Evvela onlarla mücadele edeceğim.”

”-Paşam, ya onlar (Fethi Bey ve arkadaşları) vaziyetten faydalanarak iktidarı ele geçirirlerse ?. . ”

”-Olabilir.Hiç bir zaman iktidarda kalacağız diye bir direnmede bulunmadık.”

”-Paşam, ya onlar iktidara geçtikten sonra devrim esaslarından dönerlerse ? ”

Kaşlarını çatarak:

” -Haa!.. İşte o zaman sen, ben ve devrime taraftar olanlar birleşip böyle bir teşebbüsü derhal yok ederiz.Bundan asla şüphen olmasın.”

BANOĞLU, AGE, S. 243 – 244

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.