GEREKENİ YAPMA

Dadaylı Halit Beğ adlı anılardan:

-Birgün sofrada uzun süren konuşmalar ve fikir yoklamaları sırasında , Atatürk, yanında oturttuğu eski maarif nazırı, koyu ittihatçılardan İzmit milletvekili Şükrü Beylerde konuşmuş Halit (Dadaylı) Bey’in de bulunduğu bir yerde bu görüşmenin gidiş biçimini anlatan Şükrü Bey; fırsattan yararlanmak, demokrasinin gereklerinden, Fransız büyük devriminden ve hürriyet ve millet egemenliği prensiplerinden,bunların Fransızlar üzerinde yağtığı olumlu etkilerden söz ederek, örtülü olarak bizde de böyl olmasını dilediğini söylemek istemiş.Bunun üzerine cumhurbaşkanı Atatürk’ün cevabı şu olmuş:

-”Sen, beni Fransız cumhurbaşkanına benzetmek istiyorsun.Ben mösyö Dumerg olmak istemem.Millet ve memleket yönetiminde neye gerek görülürsen onu yapar ve yaptırırım.”

ARBURNU, AGE, S:311

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.