SATIN ALINMAYAN ADAM

Atatürk geçen dünya harbi başadığı zaman Türk ordusundaa Alman general ve subaylarına mühim mevkiler verilmesinin aleyhinde bulunmuştu.Alman mareşali Falkenhayn bu gibileri itirazdan vazgeçirmek için çeşitli çarelere başvuruyordu.Bu sırada Mustafa Kemal Paşa’nın yedinci ordu kumandanlığına hareket edeceği günün gecesi, İstanbul’da akaretler’de 74 numaralı eve Alman mareşalinin karargahında memur olan bir Türk kurmay subayı ile genç bir Alman subayı geldiler.Ufak sandıklar içinde bazı şeyler getirdiler.Mustafa Kemal sordu:

-Bunlar nedir?

Alman subay cevap verdi.

İstanbul’dan ayrılıyorsunuz; size mareşal Falkenhayn bir miktar altın göndermiştir.

-Bu paralar bana yanlış geldi.Ordunun levazım reisliğine gönderilmesi lazımdı.

-Efendim, o da başka…”

Mustafa Kemal paranın ne olduğunu anladıktan sonra, Alman subayının önünce onları teslim aldığına dair bir senet imzaladı; fakat Alman subay bunu kabul etmedi.O zaman Mustafa Kemal Türk subayına emretti.

-Bu zabit bilmiyor, sendedi alsın.Mareşale versin ve siz de paraları gelip alması için levazım reisliğine haber gönderiniz…

Bir kaç ay sonra Atatürk yedinci ordu kumandanlığını, vekil olarak Ali Rıza Paşa’ya bırakmış, ayrılmıştı; altınları da ona teslim ederek makbuz almıştı.Bu makbuzu iki yaverine verdi ve emretti.

-Mareşal Falkenhayn’e gidiniz; kendisini görünüz; bu makbuzu vererek benim imzamın bulunduğu kağıdı ondan alınız!

Mareşal Falkenhayn yaverine:

-Mustafa Kemal Paşa’ya böyle bir para verdiğimi hatırlamıyorum;bende imzalı senedinin bulunduğunu da bilmiyorum.Bunu için Ali Rıza imzalı kağıdı da kabul edemem! Dedi.Mustafa Kemal şu haberi yolladı;

-Verdiğiniz altınlar olduğu gibi duruyor; onlar için size senet verilmiştir.Sizde böyle bir senedin bulunmayışı altınları yok edemez.Vesikayı kaybetmiş olabilirsiniz; o halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz; aldığınıza dair siz bize makbuz veriniz! Ben altın için memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan değilim.Paralarınız duruyor, fakat onlardan daha kıymetli olan Mustafa Kemal imsazı sizde kalamaz.!

OLAYLAR VE ATATÜRK, SH 63-64

 

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.