BİZ , HİÇBİR ZAMAN MEVKİİ İKTİDARDA KALACAĞIZ DİYE İDDİADA BULUNMADIK!..

 Serbest fırka zamanıydı.Genel sekreter Hasan Rıza, olan biten olaylar hakkında memleketin muhtelif yerlerinden gelen telgrafları Atatürk’e sunduğu zaman Atatürk bu telgrafların bildirdiği haberlerden canları çok sıkılmıştı.Bu münasebetle Atatürk ile Hasan Rıza arasında geçen konuşma çok dikkate değer.Atatürk: ”-Fethi Bey bu işi yapamadı.Meseleyi hemen ayak takımlarına aktardı.Mamafih olan olmuştur.Biz şimdi işimize bakalım.” Hasan Rıza,bu nedenle baazı […] Read More

ATATÜRK’E BİR KÖYLÜNÜN CEVABI

Tarihimiz sayısız savaşlarla doludur.Biz bu savaşlardan başkaldırıp ne memleketi imar edebilmişiz, ne de kendimiz revuşmuşuzdur.Bunun sebebi, bizim suçumuzda olduğu kadar düşmanlarımızdadır da.Çünkü başta moskoflar olmak üzere düşmanlarımız hep şöyle üdşünürlerdi: -Türklere rahat vermemeli ki, başka sahalarda ilerleyemesinler… Bunun için de sık sık başımıza belalar çıkarırlar, savaşlar açarlar, balkan milletlerini istiklal diye kışkırtırlardı. Biz böyle durmadan […] Read More

BİR MEMLEKETİ ORDU KURTARMAZ!

Afgan savunma bakanı Gazi Mahmut Han, Ankara’ya gelmişti,Şerefine bir geçit yapıldı.Türk askerinin göz ve gönül dolduran varlığı, dost memleket kumandanını pek mütehassis etmişti: ”-Bu vatanı istila edecek düşman yoktur!..” dedi. Atatürk şu cevabı verdi: ”- Vardır… Çünkü bir memleketi, sadece ordu korumaz.Bir memleket topraklarının altında ve üstünde insan elinin yapacağı bir şey kalmışsa, o memleket […] Read More

PEYNİR, ZEYTİN, SOĞAN VE KURU EKMEK

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılan arkadaşlarıyla birlikte ciddi para sıkıntısındaydı.Erzurum’dan Sivas’a intikal sırasında, yoldaki durumlarını Mazhar Müfit şöyle anlatır. ”Önümüzde ve Paşa’nın üstün iradesi ve dahi ışığı altında yeni ve engin bir savaş ufku açılmıştı.Erzurum’dan sonra yeni bir irade, yeni bir madde ve mana hamlesi ile büyük vatan savaşına atılacak, Erzurum’da kurulan […] Read More

DOĞRUNUN AŞIĞIYDI

Dil kurultayı toplanmak üzereydi.Kurultayı hazırlayanların ricası üzerine, Hüseyin Cahit de dil davasına dair fikirlerini, mütalaalarını yazmış göndermişti.Fakat bu fikirler aşırı kurultaycıların düşüncelerine uymuyordu.Hüseyin Cahit, öteden beri olduğu gibi Türkçe’yi sadeleştirmek ve konuşma diline yaklaştırmak gibi, özelleştirme zorlamalarına, hele konuşma dili kelimelerine dokunulmasına taraftar değildi. Hüseyin Cahit’in bu yazısını Atatürk’e de okuyan kurultaycılar zaten bir takım […] Read More

KIYMET BİLİRDİ

Çanakkale’de çok kritik bir durumda, hücum eden düşmanı mutlaka durdurmak lazım gelince, elinde o anda başka hazır kuvveti bulunmadığı için, süvarileri feda etmekten başka çare kalmadığını gördü: Kumandanları Esat Beyi çağırdı.Emrini verdi.Esat Bey’de: –Başüstüne!.. deyince Mustafa Kemal, galiba kavrayamadı, düşüncesi ile sordu: -Ne demek istediğimi anladınız mı? -Evet efendim, ölmekliğimizi emrettiniz? Aradan seneler geçti Esat […] Read More

ATATÜRK VE ALEMDAR

Atatürk, Osmanlı padişahları arasında Yıldrım Beyazid, Fatih, Yavuz, IV. Murat’ı beğenirdi.Sadrazamlar arasında da Alemdar Mustafa Paşa’ya kızardı. -Biraz kültürü olsaydı Cumhuriyeti ilan ederdi !.. derdi. -Büyük Reşit Paşa’nın kültürü, Alemdar Mustafa Paşa’nın kültürü birleşebilseydi, ben tarihe başka bir görevle girerdim, demişti. NÜKTE VE FIKRALARLA ATATÜRK   SH 321-322           Read More

SEN KİMSİN ?

Dumlupınar savaşı kazanılmıştır.Düşman askerleri geri çekilmektedir.Afyonkarahisar hatları çözülünce birkaç yunan esiri geceleyin Mustafa Kemal’in çadırına getirilmişti.Bunlardan biri zafer kazanmış kumandanın doğup büyümüş olduğu Selanik’ten gelmişti.Yüzü kendisine yabancı gelmemişti.Üniformasında hiç bir işaret yoktu.Mustafa Kemal’e sordu: -Binbaşımızınız? –Hayır. -Kaymakam mı? -Hayır. -Miralay mı? -Hayır -Ferik mi? -Hayır. -Peki nesiniz o halde? -Ben mareşal ve Türk orduları başkumandanıyırm. […] Read More

MUSTAFA KEMAL VE GENERAL TOWNSHEND

Birinci Dünya Savaşında, Irak’ta, İngilizlerle savaşıyorduk.Bir aralık ele geçirdikleri Kütülemara kalesini az sonra bizim ordu çevirmiş, epey uğraştıktan sınra düşürmüş, içindekileri de komutanları General Townshend ile birlikte tutsak etmişti.Komutan İstanbul’a getirilerek savaşın sonuna değin Heybeliada2da gözaltı edilmiş, ırakışma olunca da yurduna dönmüştü. Anadolu’da Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra General Townshend’in güney kıyılarımızdaki limanlardan birine geldiği ve […] Read More

ATATÜRK’E HAKARET EDEN KÖYLÜ

Atatürk’e hakaretten sanık bir köylü hakkında takibat yapılıyordu.Durumu Ata’ya arz ettiler: -Mahkemeye veriyoruz, dediler, size küfür etmiş. Ata sordu: -Ben ne yapmışım ona? Evrakı tetkik edenler açıkladılar: -Gazete kağıdı ile sardığı sigarayı yakarken kağıt tutuşmuş da ondan. Atatürk’e bunu söyleyen bir milletvekilidir.Ata sormuş: -Siz hiç gazete kağıdı ile sigara içtiniz mi?. . –Hayır… -Ben Trablustayken […] Read More